Print

Coöperatieve geschiedenis

Het bancaire landschap is de laatste jaren behoorlijk dooreen geschud. Verschillende financiële stormen brachten aanzienlijke schade toe aan gevestigde waarden. In deze woelige tijden bleef Crelan stevig overeind. Meer nog, Crelan trotseerde, alleen en zonder staatssteun, de concurrentie en werkte aan een stevig groeiplan en aan een verdere lokale verankering.

De oprichting van de bank

In 1937 werd de bank opgericht onder de naam "NILK", het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, een staatsbank die een startfonds kreeg van 30 miljoen Belgische frank (750.000 euro). De bank kon via door de overheid gewaarborgde kasbons kredieten verstrekken aan de land- en tuinbouwsector.

Het partnership met de coöperatieve Kassen

In de jaren zestig kreeg de bank een boost door de samenwerking met de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse (fusie in 1993 van de in 1964 en 1967 opgerichte Ecupa en Scopeca). Vanaf dat moment werd het productengamma uitgebreid en werd er gewerkt aan een echte duurzame klantenrelatie.

De privatisering

In 1992 maakte de bank de omgekeerde beweging van wat de voorbije jaren met enkele banken gebeurd is: ze ontpopte zich van een staatsbank tot een dynamische private bank. De Federale Participatiemaatschappij kreeg de taak private partners voor het Landbouwkrediet aan te trekken.

De coöperatieve Kassen: de eerste aandeelhouders

De allereerste aandeelhouders van Crelan waren de coöperatieve Kassen, Lanbokas, Agricaisse en de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet. Crelan, het toenmalige Landbouwkrediet, gaf al in 1993 een duidelijk signaal: ze wou een coöperatieve bank zijn die dicht bij haar klanten staat. Door de creatie van een Federatie van kredietinstellingen, waardoor er volledige solidariteit tussen de erkende Kassen en de NV ontstond, verhoogde het eigen vermogen van de NV onmiddellijk met het sinds jaren ingezamelde coöperatief kapitaal. Dit gaf de NV een fenomenale boost.

In 1995 en 1996 vervingen Swiss Life Belgium en Bacob de FPM. De drie aandeelhouders (Swiss Life Belgium, Bacob en de coöperatieve Kassen) hadden elk een derde van de aandelen van Landbouwkrediet.

Een evenwichtig en duurzaam aandeelhouderschap

In 2003 kocht het Franse Crédit Agricole de aandelen van de twee externe partners en deed zo zijn intrede in het aandeelhouderschap. Via Belgium CA, een vennootschap naar Frans recht, verwierven Crédit Agricole SA, (5%), de Franse coöperatieve Kassen Crédit Agricole Nord-Est en Crédit Agricole Nord de France (elk 22,5%) samen een participatie van 50 %.

De Belgische coöperatieve Kassen, Lanbokas, Agricaisse en de Federatie van de Kassen, verhoogden op hun beurt hun participatie tot 50%. Op die manier was er gedurende 10 jaar een evenwichtige verdeling tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders.

De bank profileerde zich toen al sterk als een bank met een coöperatief model, onder meer via de introductie van het Fidelio-concept.

De Belgische coöperatieve Kassen: de enige aandeelhouders

Op 18 juni 2015 werd er een nieuwe historische stap gezet in het parcours van Crelan. De Belgische coöperatieve Kassen, Lanbokas, Agricaisse en de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet, namen het aandelenpakket van de Franse aandeelhouders over na  een “ nihil obstat” van de NBB en de ECB. Sinds dat moment is Crelan een 100% Belgische bank  met een 100% coöperatieve verankering.

 Crelan kiest resoluut voor het Belgische coöperatieve model waar de lokale klant centraal staat, waar de projecten van de gezinnen en landbouwers tot bloei komen en waar de nadruk ligt op het stimuleren van de Belgische economie.

Crelan legt in haar coöperatief model de nadruk op een duurzame en persoonlijke klantenrelatie en op bankieren met gezond verstand.

 Daarom ook beslisten de Raden van Bestuur van Lanbokas en Agricaisse om te fusioneren tot CrelanCo. CrelanCo ontstond op 5 november 2015 uit de fusie van Lanbokas, Agricaisse en de acht regionale kassen: Divilan, Interlan, Invelan, Rentalan, Agricas, Divicas, Ecupa en Rentacas. Door hun krachten te bundelen, ontstond er één sterke en solvabele coöperatieve kas achter Crelan, CrelanCo en heeft de bank een eenvoudige en transparante aandeelhoudersstructuur.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent