Print

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in duurzame landbouw

De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent is een toonaangevende onderzoeksinstelling die over heel wat kennis beschikt op het vlak van innovatie in duurzame landbouwtechnieken.

De Crelan Leerstoel heeft als doel om die kennis sneller en beter haar weg te laten vinden naar praktische toepassingen.

Dat gebeurt door:

  • onderzoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame landbouw te stimuleren;
  • deze oplossingen bekend te maken bij belanghebbenden uit de sector;
  • het opzetten van specifieke innovatieprojecten voor smart farming.

De bevindingen uit master- en doctoraatsscripties vormen hierbij een belangrijke bron van inspiratie, vandaar ook de logische link met de Crelan Agri Innovation Awards. 

De Crelan Leerstoel staat eveneens voor een nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwsector en van andere onderzoeksinstellingen en faculteiten.

De faculteit en Crelan hopen op die wijze het innovatiepotentieel van de landbouw zowel in Vlaanderen als wereldwijd te versterken. Voor Crelan vormt deze participatie een bewijs van haar duurzaam engagement naar de land- en tuinbouwsector en naar de maatschappij in het algemeen.

Meer info op de website Crelan/UGent

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent