Jobs

Vacatures

Overzicht vacatures (hoofdzetel en commerciële net)

Compliance Adviseur

Functie:

 • Je voert interne onderzoeken en analyses uit in het kader van het Compliance Monitoring Programma. Vanuit je analyses formuleer je adviezen en in overleg met de betrokken domeinen volg je de implementatie ervan op.
 • Voor de detectie van atypische verrichtingen maak je extracten uit uitgebreide databestanden en je probeert die continu te optimaliseren.
 • Je volgt het zogenaamde kwaliteitsmodel voor compliance op, waarin standaardgegevens aangevuld worden met specifieke vaststellingen door compliance.
 • Je werkt mee aan initiatieven rond fraudepreventie en aan de opvolging van concrete fraudedossiers.     
 • Je voert tweedelijns-controles binnen een groot aantal aan compliance toegewezen domeinen.
 • Je formuleert adviezen en aanbevelingen om de vastgestelde risico's te beheersen, in overleg met de Compliance Officer.
 • Je informeert jezelf omtrent nieuwe tendensen, wetgeving en regelgeving binnen de compliance-activiteitsdomeinen, je interpreteert deze en, in voorkomend geval, adviseer je de compliance officer over de te nemen maatregelen.
 • Je informeert de agenten over voorstellen, beslissingen en maatregelen m.b.t. compliance en in het bijzonder ook met betrekking tot fraudepreventie.
 • Je werkt mee aan de opmaak van Compliance opleidingen, evenals aan andere sensibiliseringsinitiatieven naar agenten en de hoofdzetel.

Profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma bij voorkeur in een financiële of economische richting.
 • Je beschikt bovendien over minimum 5 jaar relevante ervaring inzake bancaire verrichtingen (betaalverkeer, beleggingen, kredieten,…) en inzake de regelgeving die daarop van toepassing is, bij voorkeur ook inzake compliance.
 • Je hebt een brede kennis van de diverse operationele aspecten uit de compliancegevoelige domeinen binnen een retailbank.   
 • Je hebt ervaring met Business Objects en met toepassingen in excel en hebt een uitgesproken feeling voor het verwerken van cijferbestanden.
 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met de boekhouding van ondernemingen en met (ondernemings-)fiscaliteit.
 • Je durft initiatieven te nemen en je kan zelfstandig beslissen over belangrijke zaken.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en je weet je kennis op regelmatige basis te actualiseren.
 • Je kan assertief de standpunten van compliance overbrengen naar de betrokken binnendiensten en naar de agenten en hun medewerkers.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en dit in beide landstalen.·

Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Véronique Kenes, adviseur recrutering & selectie, 03/247 11 34

Ik solliciteer

Zoek uw agent

Beheer uw rekeningen online