Print

Risico's

De risico’s die verbonden zijn aan een investering in maatschappelijke aandelen, kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.

Risico’s die specifiek zijn voor de uitgever of de sector

 • kredietrisico (het risico dat de uitgever niet wordt terugbetaald door zijn eigen schuldenaars)
 • marktrisico (het risico dat de uitgever verliezen lijdt t.g.v. een ongunstige evolutie van de markten)
 • liquiditeitsrisico (het risico van een slechte inschatting door de uitgever van zijn liquiditeitsbehoeften om zijn verplichtingen te kunnen naleven of het feit dat hij op de markten moeilijk liquiditeiten kan vinden wegens een economische crisis of een uitzonderlijke situatie)
 • operationeel risico (het risico dat verband houdt met de goede interne werking van de uitgever en zijn bekwaamheid
  om aan externe gebeurtenissen het hoofd te bieden)
 • de overname door de uitgever van aandelen van de NV Crelan met eigen middelen

Risico’s die specifiek zijn voor de effecten

 • het gaat om eigen vermogen van de uitgever zodat in geval van ontbinding of vereffening de maatschappelijke aandelen slechts kunnen terugbetaald worden na aanzuivering van het passief en in de mate dat er een beschikbaar saldo overblijft de
 • maatschappelijke aandelen genieten geen waarborg van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
 • de maatschappelijke aandelen worden niet op een beurs genoteerd zodat hun nominale waarde constant blijft
 • de maatschappelijke aandelen zijn niet vrij verhandelbaar: de aandeelhouder die zijn investering wenst terug te krijgen mag zijn aandelen slechts aan bepaalde personen verkopen of moet zijn ontslag aanbieden aan de uitgever
 • het ontslag is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan in sommige gevallen geweigerd worden

Alvorens te beleggen in deze aandelen, lees zeker het prospectus van 23/06/2015 voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen en de Aanvulling van 13/12/2016 waarin u meer informatie vindt.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent