Print

Crelan Agri Innovation Awards

Als coöperatieve bank steunt Crelan het wetenschappelijk onderzoek in de land- en tuinbouwsector. Sinds 2007 reikt de bank tweejaarlijks prijzen uit om studenten en universiteiten te steunen: de Crelan Awards.

Crelan heeft de Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in de schijnwerpers te plaatsen. Enerzijds ontvangt elke winnende master een geldbedrag, anderzijds ontvangt de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de master zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag. De winnende werken worden gepubliceerd op de website van Crelan. Op die manier wil Crelan het wetenschappelijk onderzoek valoriseren en steunen.

Crelan staat aan de zijde van de land- en tuinbouwsector en wil de research in deze sector stimuleren. Sinds de editie 2015 ligt de nadruk nog meer op innovatie en duurzaamheid; de Awards kregen dan ook de naam Crelan Agri Innovation Awards.

Net zoals bij de voorgaande edities wordt een wetenschappelijk symposium gekoppeld aan de uitreiking van de Crelan Agri Innovation Awards: het Crelan Symposium.

Prijzen

De winnende masters afgestudeerd in de biowetenschappen of in een andere richting ontvangen een geldbedrag van 1.500 euro; de winnende masters in de bio-ingenieurswetenschappen ontvangen een geldbedrag van 2.000 euro. Daarenboven wordt aan de faculteit of aan de vakgroep waartoe de laureaat behoort een toelage van hetzelfde bedrag verleend.

 

Categorieën & laureaten

In 2016 worden Crelan Agri Innovation Awards voor de Franstalige faculteiten uitgereikt aan:

BVLE-prijs

Door de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie wordt ook een wedstrijd georganiseerd ter bekroning van het beste doctoraatswerk over landbouweconomie. Crelan schenkt hiervoor een cheque van 2.500 euro. Tijdens de uitreikingsceremonie zal het winnende doctoraatswerk kort toegelicht worden en de prijs overhandigd worden.

Symposium & Programma

Naar aanleiding van de uitreiking van de Franstalige Crelan Agri Innovation Awards, organiseert Crelan ook een symposium over de korte keten in de landbouw op 16 november 2016 in Gembloux.

Contribution des circuits courts à l’activité économique

Sprekers

  • Prof. dr. ir. Philippe Lepoivre, decaan van de l’ULg Gembloux Agro-Bio Tech
  • Luc Versele, CEO Crelan
  • Prof. dr. Jean-Baptiste Traversac, econoom aan het Institut National de Recherche Agricole / AgroParisTech Thema: Gouvernance Multiniveaux des Territoires Alimentaires. Vers un renouvellement des politiques agricoles et de la distribution alimentaire.
  • Sabine Laruelle, vice-président van de Euro Consultants Group.
    Thema: Enjeux globaux liés au développement des circuits courts.

Case studies

  • Frank Mestdagh, oprichter van de winkelketen d’Ici
  • Florian Breton, oprichter en voorzitter van Miimosa, een platform voor crowdfunding

Remise

  • Crelan Agri Innovation Awards
  • Prix de l’ABER, Association Belge d’Économie Rurale pour la meilleure thèse de doctorat en économie rurale

De avond wordt rond 20.30 uur afgesloten met een receptie. Het symposium en de Awards-uitreiking verlopen in het Frans.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent