Persberciht

Crelan kent Agri Innovation Awards toe

16 november 2016

Crelan kent Agri Innovation Awards toe

Op 16 november heeft de coöperatieve bank Crelan voor de zesde maal de Crelan Agri Innovation Awards uitgereikt. Met deze Awards, waaraan ook een geldprijs is gekoppeld, beloont de bank afgestudeerde masters van wie de eindverhandeling bijdraagt tot innovatie in de land- en tuinbouwsector binnen de krijtlijnen van het duurzame landbouwmodel.

De prijzen worden afwisselend in Vlaanderen en Wallonië toegekend en ditmaal werden zes Franstalige masters bekroond.

Het aspect duurzame landbouw kwam ook aan bod in het symposium dat aan de uitreiking voorafging. Dit symposium concentreerde zich op de bijdrage aan de economische activiteit van de korte ketens binnen de landbouwsector.

Luc Versele: “Met de uitreiking van de Crelan Agri Innovation Awards willen we de creativiteit en de innovatie binnen de sector ondersteunen. De Awards zijn een erkenning voor de intellectuele bijdrage en het onderzoekswerk die pas afgestudeerde studenten en hun faculteit leveren. Ook dit jaar hebben we weer enkele mooie eindwerken bekroond die effectief kunnen bijdragen tot de duurzame groei en innovatie van de land- en tuinbouwsector. Ik wil alle laureaten en hun faculteit dan ook van harte danken en feliciteren voor hun mooie werk.”

Tijdens de avond werd ook de door Crelan gesponsorde BVLE-prijs voor het beste doctoraatswerk uitgereikt.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent