Print

Sparen & Investeren

Euro-obligaties

Op internationale schaal uitgegeven schuldbewijzen

Euro-obligaties zijn schuldbewijzen van leningen die op internationale schaal worden uitgegeven door o.a. grote ondernemingen, overheidsinstellingen en lokale overheden. De belegger heeft recht op de betaling van een periodieke coupon en de terugbetaling van het kapitaal op vervaldag.

  • Gekend rendement
  • Flexibel
  • Meerwaarde
  • Keuze

Voordelen

Vijf goede redenen om in Euro-obligaties te investeren:

Gekend rendement

U heeft recht op een jaarlijks rendement gedurende de volledige looptijd van de euro-obligatie. Soms kan de uitgever overgaan tot vervroegde uitbetaling.

Kapitaal blijft intact

De uitgever verbindt zich ertoe uw kapitaal op de vervaldag volledig terug te betalen. In geval van een faillissement is het mogelijk dat de uitgever zijn belofte niet kan nakomen.

Flexibel

Euro-obligaties zijn in principe op elk ogenblik verhandelbaar op de secundaire markt.

Meerwaarde

U kunt Euro-obligaties aankopen op de primaire markt (uitgiftemarkt voor nieuwe effecten) tijdens een beperkte periode. Na deze periode kunnen obligaties verhandeld worden op de secundaire markt, waar de prijzen dagelijks variëren. Als de marktrente lager is dan het tarief van de obligatie kunt u een meerwaarde realiseren.

Keuze

Crelan biedt u een breed gamma van Euro-obligaties aan. Interessant is dat u op het vlak van beleggingsduur veel keuze heeft.

Rendement

Uitgifteprijs

Euro-obligaties worden vaak boven of onder pari uitgegeven. Dit wil zeggen dat wanneer u tijdens de lanceringsperiode inschrijft, u respectievelijk iets meer of iets minder voor uw schuldbewijs zal betalen dan de nominale waarde. De uitgifteprijs bepaalt dus het uiteindelijk rendement van uw belegging mee.

Rating

De meeste uitgiftes van Euro-obligaties worden beoordeeld door gespecialiseerde kredietbeoordelaars (bv. Moody’s en Fitch). Hun inschatting van de solvabiliteit van de uitgever komt tot uitdrukking in een rating. Deze wordt uitgedrukt in een code van letters (en soms cijfers). Het rendement van een Euro-obligatie hangt onder andere af van de kwaliteit van de uitgever. Dit wil zeggen: obligaties met een hoge rating zullen een lager rendement bieden dan obligaties met een lage rating. U moet risico afwegen tegen rendement.

Roerende voorheffing

Op de intrest van uw euro-obligatie betaalt u roerende voorheffing. Als u een particulier bent, is deze voorheffing bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting.

Praktisch

Effectenrekening

Sinds 2008 zijn alle Euro-obligaties (maar ook bv. aandelen en kasbons) gedematerialiseerd en op een effectenrekening geplaatst. Crelan zorgt voor de administratieve opvolging van uw effectenrekening: automatische uitbetaling coupons, terugbetaling op de vervaldag, …

Uw Euro-obligaties?

Investeren in Euro-obligaties kan in een Crelan-agentschap.

Bescheiden kapitaal

Investeren in Euro-obligaties kan soms al met een bescheiden kapitaal. Vraag het advies van uw Crelan-agent.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent