Print

Lenen

Investeringskrediet

Een krediet voor uw basisinvesteringen

Een investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn.  Het financiert meestal investeringen in vaste activa. Wanneer u uw land- of tuinbouwbedrijf moderniseert, bijvoorbeeld. Maar ook als u zich voor het eerst als landbouwer wilt vestigen, helpt een investeringskrediet u een flink eind op weg.

 • soepele looptijden en terugbetalingsmogelijkheden
 • looptijden van 1 tot 30 jaar
 • variabele of vaste rentevoeten
 • constante of degressieve terugbetalingen
 • maandelijkse, trimesteriële, semesteriële of jaarlijkse vervaldagen
 • flexibele en uitgebreide waarborgen

Waarvoor?

 • een aankoop of de bouw van onroerend goed en installaties, zoals stallen, opslagruimten of andere bedrijfsgebouwen
 • een aankoop van machines, tractoren, maaidorsers, …
 • de samenstelling van bedrijfskapitaal
 • de samenstelling van de veestapel
 • de investering in energiebesparende installaties, zoals zonnepanelen
 • een overname van een bestaand landbouwbedrijf
 • een eerste installatie in de land- of tuinbouw

Gamma

Een investering kan veel verschillende gedaanten aannemen. Daarom kunt u bij Crelan uw investeringskrediet kiezen uit een uitgebreid gamma formules :

 • 1/1/1: een investeringskrediet met een variabele rentevoet, die elk jaar herzien wordt
 • 3/3/3: een investeringskrediet met een variabele rentevoet, die om de 3 jaar herzien wordt
 • 5/5/5: een investeringskrediet met een variabele rentevoet, die om de 5 jaar herzien wordt
 • 10/5/5: een investeringskrediet met een variabele rentevoet, die pas na 10 jaar voor de eerste keer herzien wordt, en daarna om de 5 jaar
 • Fix 3: een investeringskrediet op 3 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 5: een investeringskrediet op 5 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 7: een investeringskrediet op 7 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 10: een investeringskrediet op 10 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 15: een investeringskrediet op 15 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 20: een investeringskrediet op 20 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 25 en Fix 30: twee investeringskredieten met een vaste rentevoet op 25 resp. 30 jaar,  specifiek voor een eerste installatie in de landbouw of de aankoop van landbouwgrond.

Praktisch

 • een investeringskrediet vraagt u aan in uw Crelan-agentschap
 • qua looptijd van een investeringskrediet is praktisch alles mogelijk: van 1 tot 30 jaar
 • een investeringskrediet kan worden aangevraagd vanaf 5.000 EUR
 • investeringskredieten komen vaak in aanmerking voor subsidies en overheidstussenkomsten
 • u kunt – naargelang de gekozen formule - uw investeringskrediet maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks terugbetalen. Opgelet: als u steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds geniet voor uw krediet, zijn alleen jaarlijkse aflossingen mogelijk.
 • u kunt – naargelang de gekozen formule - kiezen tussen degressieve en constante terugbetalingen
 • voor de waarborgen van uw investeringskrediet kunt u rekenen op een soepele houding van Crelan

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent