Print

Beleggingsfondsen (ICB)

Calculator roerende inkomsten buitenlanse gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Amundi Patrimoine (FR0011199371) en CPR Silver Age (FR0010836163) zijn gemeenschappelijk beleggingsfondsen (GBF) naar Frans recht. Deze fondsen hebben geen rechtspersoonlijkheid en zijn bijgevolg fiscaal transparant. De belegger wordt geacht rechtstreeks eigenaar te zijn van een deel van de activa waarin deze fondsen investeren en ontvangt een bruto-uitkering waarop geen roerende voorheffing wordt ingehouden.

De fiscale transparantie impliceert dat elke belegger belastbaar is op het moment dat het fonds zijn inkomsten verwerft, ongeacht of deze inkomsten door het fonds onmiddellijk worden doorgestort of niet.

De belegger dient zijn ontvangen inkomsten (interesten en dividenden) dus op te nemen in zijn belastingsaangifte in het jaar dat het fonds deze inkomsten genoot, en niet op het moment dat de belegger zijn deelbewijzen verkoopt of uittreedt uit het fonds.

Als hulp bij de aangifte stelt de fondsenbeheerder een calculator ter beschikking, waarmee de belegger zijn deel in de belastbare inkomsten van het fonds kan berekenen. Deze interesten en dividenden dient de belegger mee op te nemen in zijn jaarlijkse belastingsaangifte, in vak VII Rubriek 2 D - Inkomsten van kapitalen en roerende goederen  - Verplicht aan te geven inkomsten (zonder roerende voorheffing).

Deze handleiding kan een hulp bieden bij het invullen.

Deze calculator is geen fiscaal advies en is slechts een helpende hand bij de berekening van deze inkomsten. Dit stelt u niet vrij van voorzorgen en verificaties die u moet uitvoeren als belastingplichtige. De getoonde resultaten worden bekomen vanuit de gegevens die u aanlevert.

De calculator wordt aangeleverd door de fondsenbeheerder. Crelan stelt deze louter ter beschikking en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden in geval van fouten of onvolledigheid.

Klik op de naam van het fonds om de calculator te openen.

Amundi Patrimoine (FR0011199371)

CPR Silver Age (FR0010836163)

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent