Print

Rekeningen

IBAN - BIC

Uw overschrijvingen uitvoeren

Sinds de invoering van de Single Euro Payments Area (SEPA) moet u om een Europese overschrijving uit te voeren, beschikken over:

  • het rekeningnummer van de begunstigde in IBAN-formaat
  • de BIC van de bank van de begunstigde.

Met het IBAN en de BIC kunnen de begunstigden van Europese overschrijvingen worden geïdentificeerd.

Voordelen IBAN en BIC

  • Identificatie van een bankrekening in om het even welk land
  • Snelle en veilige grensoverschrijdende transfers aan de begunstigde.

IBAN

Definitie IBAN
Het IBAN of “International Bank Account Number” is een internationaal bankrekeningnummer. Dit nummer laat toe een bankrekening te identificeren, ongeacht het land van oorsprong.


Het IBAN van een Belgische rekening bestaat uit 4 groepen van 4 karakters, gescheiden door een spatie.
Voorbeeld  van een IBAN:  BE39 1031 2345 6719
 
Het IBAN van een buitenlandse rekening is samengesteld uit een voor elk land verschillend aantal karakters (max. 34).

BIC

Definitie BIC
De BIC of “Bank Identifier Code” is een code die de bank van de rekeninghouder identificeert.

BIC Crelan

De BIC van Crelan is NICABEBB.

De BIC van ex-Centea: SPAABE22

IBAN convertor

IBAN convertor
U wilt een Belgisch rekeningnummer omzetten naar het IBAN-formaat? Geef dan hier het rekeningnummer in. Dit zal onmiddellijk omgezet worden naar het IBAN-formaat.

Rekeningnummer : - -
IBAN :

BIC-code Crelan:

BIC-code ex-Centea:

NICABEBB

SPAABE22

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent