Meer nieuws

Crelan lanceert twee nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de landbouw

20 februari 2017

Crelan lanceert twee nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de landbouw

Al sinds haar ontstaan in 1937 is de Belgische coöperatieve bank Crelan een duurzame partner van de land- en tuinbouwers. In dat kader onderneemt de bank regelmatig maatschappelijke initiatieven die de sector ondersteunen.

Vandaag lanceert Crelan samen met de universiteit van Luik - Gembloux Agro-Bio Tech en met MiiMOSA twee extra initiatieven.

Via een nieuwe Crelan Leerstoel aan de Gembloux Agro Bio-Tech - ULg voor de ontwikkeling van innovatieve economische modellen ter ondersteuning van de lokale verankering van de korte ketens wil de bank het wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Door de kennis beter te verspreiden onder alle actoren in de korte ketens willen we bovendien het ondernemerschap een duwtje in de rug geven.

Daarnaast lanceert de bank samen met het crowdfundingplatform MiiMOSA een gezamenlijke oproep tot projecten. MiiMOSA is een crowdfundingplatform dat zich uitsluitend richt op initiatieven binnen de landbouw- en de voedingssector. Na een geslaagde start in Frankrijk, start MiiMOSA nu ook projecten op in België. Crelan verleent graag haar medewerking aan dit initiatief door er extra bekendheid aan te geven. Bovendien zal de bank aan zes projecten een ‘Coup de coeur’ toekennen, wat inhoudt dat het project een gift van 500 euro van de bank ontvangt. Deze campagne richt zich in eerste instantie uitsluitend tot Wallonië, maar zal in een later stadium ook georganiseerd worden in Vlaanderen.

Luc Versele, CEO Crelan: “Als coöperatieve bank verbinden we onze waarden graag aan een aantal brede maatschappelijke engagementen. In de land- en tuinbouwsector doen we dat onder andere via de sponsoring van de belangrijkste landbouwbeurzen, via de jaarlijkse uitreiking van de Crelan Agri Innovation Awards en via onze Leerstoel aan de UGent. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat we vandaag met de Leerstoel aan de Ulg Gembloux Agro-Bio Tech en de oproep tot projecten met MiiMOSA twee nieuwe initiatieven kunnen opstarten. Beide initiatieven zullen opnieuw een positieve bijdrage leveren aan de land- en tuinbouwsector, een sector die ons na aan het hart ligt.”

Meer info

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent