Meer nieuws

Doet u al aan pensioensparen?

21 november 2016

Doet u al aan pensioensparen?

We beginnen steeds vroeger met pensioensparen. Slim, want hoe vroeger u ermee begint, hoe makkelijker het is om een mooi kapitaal op te bouwen.<--break->Door de vergrijzing staat het wettelijk pensioen steeds meer onder druk. We zullen voor een groot stuk zelf voor onze oude dag moeten zorgen, zeker als we onze levensstijl willen blijven aanhouden...

Een goed pensioen steunt op verschillende pijlers

U ziet: doemdenken over uw pensioen is nergens voor nodig. Wel is het verstandig om een goed plan te hebben. Want buiten het wettelijk pensioen steunt uw pensioen nog op andere pijlers, zoals het spaarpotje dat u tijdens uw carrière hebt opgebouwd, een eventueel groepsverzekering van uw werkgever, en de eigen woning.

Pensioensparen: fiscaal voordelig

Wat pensioensparen zo aantrekkelijk maakt is de jaarlijkse belastingvermindering.  Die bedraagt 30% van het bedrag dat u dat jaar spaart met een maximum van 940 euro voor inkomstenjaar 2016 (zodat de maximale belastingvermindering 228 euro bedraagt). Logisch dat pensioensparen het vertrekpunt is van ieder pensioenplan. U spaart voor uw toekomst, maar u geniet vandaag al van de voordelen.pensioen

Zowel zelfstandigen, loontrekkenden als ambtenaren kunnen aan pensioensparen doen en genieten van de fiscale voordelen. Er zijn twee formules:

  1. De meest populaire is pensioensparen (max. 940 euro per belastingplichtige).
  2. Daarnaast is er ook langetermijnsparen (max. 2.260 euro, afhankelijk van uw inkomen). Beide formules zijn onderling combineerbaar.

Andere spaarformules

De lange beleggingshorizon van een pensioenspaarplan maakt ook niet-fiscale beleggingsformules interessant. Zoals het Crelan-Beleggingscontract bijvoorbeeld. Dat is een formule waarbij u op regelmatige basis een klein bedrag belegt in fondsen zonder kapitaalbescherming. Door die spreiding beperkt u de risico’s en maakt u kans op een aantrekkelijk rendement.

Wanneer pensioensparen?

Best is om maandelijks eenzelfde bedrag op uw pensioenspaarrekening te storten (78 euro). Hebt u de gewoonte om het bedrag van 940 euro in één keer te storten, doe het dan liefst in het begin van het jaar. Zo stijgt uw kans op een hoger rendement.

Contacteer ons voor meer informatie

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent