Print

Verzekeren

Financieringssaldo-verzekering

Bijkomende bescherming voor uw leningen

In het geval dat een ontlener overlijdt, betaalt een financieringssaldoverzekering het nog niet betaalde deel terug van:

 • autoleningen
 • leningen op afbetaling
 • groene leningen
 • bescherming van uw nabestaanden
 • onmiddellijke dekking tegen overlijden door ongeval

Kenmerken

De financieringssaldoverzekering kan worden afgesloten tot de leeftijd van 60 jaar. De looptijd is identiek aan de looptijd van de lening die ze verzekert . In de praktijk betekent dit 12 tot 120 maanden.

Een financieringssaldoverzekering betaalt naast het kapitaal ook de nog verschuldigde intresten terug als de kredietnemer overlijdt tijdens de looptijd van de lening.

Een financieringssaldoverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale voordelen.

Premies

Voor de betaling van de premie van uw financieringssaldoverzekering, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • eenmalige premie
 • spreiding van de betalingen:  door integratie in het kredietbedrag

Er wordt rekening gehouden met volgende segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie (A) en tarifering (T):

 • Uw medische toestand: Indien u op het ogenblik van de aanvraag van de verzekering bepaalde gezondheidsproblemen heeft die een impact hebben op een grotere overlijdenskans, zal dit de premie beïnvloeden. (A)
 • Uw leeftijd: Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering, aangezien uit statistische gegevens blijkt dat de kans op overlijden toeneemt naarmate men ouder wordt. (A-T)
 • Het verzekerd kapitaal: De beheerskosten voor een groter kapitaal wegen relatief gezien minder zwaar door dan voor een kleiner kapitaal. (A-T)
 • De looptijd van uw krediet: Indien men zich voor een langere duurtijd wenst te verzekeren, en dus tot een oudere leeftijd, is het risico op overlijden groter. (A-T)

Dekkingen

Onmiddellijke dekking overlijden door ongeval

Drie maanden na de onderschrijving van een financieringssaldoverzekering wordt de dekking effectief.

In het geval van een overlijden door ongeval geldt deze wachtperiode evenwel niet. Deze dekking gaat onmiddellijk in vanaf de dag volgend op de onderschrijving van de verzekering.

Voorwaarden

Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw schuldsaldoverzekeringscontract

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent